Διακρίσεις

Indancestrial Dance School

Veria Dance Competition - 3o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 3o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 3o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 3o βραβείο - Σύγχρονος χορός
 	TDF - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition  - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition  - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition - Κλασσικός χορός
 	Veria Dance Competition - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition - Κλασσικός χορός
 	Veria Dance Competition - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF - 2ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF - 2ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - Σύγχρονος χορός
 	TDF - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition- 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition- 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Διακρίσεις
Διακρίσεις
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ δημιουργείν 2014-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Livorno in Danza-2o βραβείο-Σύγχρονος χορός
Livorno in Danza-2o βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-4ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-4ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ δημιουργείν 2014-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ δημιουργείν 2014-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-2ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-2ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
1ο Πρωτάθλημα Σύγχρονου & Μοντέρνου Χορού-1ο Βραβείο- Σύγχρονος χορός
1ο Πρωτάθλημα Σύγχρονου & Μοντέρνου Χορού-1ο Βραβείο- Σύγχρονος χορός
1ο Πρωτάθλημα Σύγχρονου & Μοντέρνου Χορού-1ο Βραβείο- Σύγχρονος χορός
1ο Πρωτάθλημα Σύγχρονου & Μοντέρνου Χορού-1ο Βραβείο- Σύγχρονος χορός
Livorno in Danza-2o βραβείο-Σύγχρονος χορός
Livorno in Danza-2o βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-2ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-2ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός