Ευχαριστούμε τους χορηγούς της φετινής Παράστασης των Σχολών Χορού Indancestrial, ¨Η Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων¨.

¨Το Μικρό Τζίνι¨, ¨Midwives¨, ¨Hehe art, paly and therapy¨,¨Imagine¨, ¨Darling soaps¨, ¨Autotextile¨, ¨ThessCopy¨

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της φετινής Παράστασης των Σχολών Χορού Indancestrial, ¨Η Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων¨.

Σχολή Xορού Indancestrial