Μπαλέτο με τον Πάνο Μεταξόπουλο

Μάθημα Drop in ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΙΟΣ 2017

Μάθημα Drop in. Μάθημα το οποίο διδάσκεται με αυτοτελή τρόπο και έτσι μπορείτε να παρακολουθήσετε όσα μαθήματα θέλετε οποιαδήποτε στιγμή πληρώνοντας ξεχωριστά το αντίτιμο του κάθε μαθήματος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 Ώρα: 19:00-21:00 και Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 Ώρα: 19:00-20:30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 Ώρα: 19:00-21:00 και Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 Ώρα: 19:00-20:30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 Ώρα: 19:00-21:00 και Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 Ώρα: 19:00-20:30

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 Ώρα: 19:00-21:00 και Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 Ώρα: 19:00-20:30

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 Ώρα: 19:00-21:00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 Ώρα: 19:00-21:00

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πέμπτη 16 Μάρτιου 2017 Ώρα: 19:00-21:00

ΜΑΙΟΣ 2017 Τρίτη 9  Μαΐου 2017 Ώρα: 19:00-21:00 και Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 Ώρα: 12:00-14:00

Κόστος:10€

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο της σχολής 2311-212377

Μπαλέτο με τον Πάνο Μεταξόπουλο

Σχολή Xορού Indancestrial