Πιστοποίηση εκπαίδευσης Α’ βοηθειών

Η Διεύθυνση και μέρος τoυ προσωπικού των Σχολών Χορού διαθέτουν πιστοποίηση εκπαίδευσης Βασικών Γνώσεων Πρώτων Βοηθειών. Καθήκον κάθε υπεύθυνου παιδαγωγού να είναι κατάλληλα καταρτισμένος με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να παρέχει φροντίδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

P.S H γνώση των πρώτων βοηθειών δεν είναι απλά ένα “συν” στο γνωστικό μας πεδίο, αλλά επιτακτική κοινωνική ανάγκη.

Πιστοποίηση εκπαίδευσης Α’ βοηθειών

Σχολή Xορού Indancestrial