Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί το μπαλέτο;

Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί το μπαλέτο. Για κάποιους, ο κλασικός χορός αποτελεί μία απαιτητική δραστηριότητα η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω. Σύμφωνα με άλλους, η ενασχόληση με το μπαλέτο πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατό νωρίτερα ηλικιακά.

Η αλήθεια κρύβεται κάπου στη μέση. Πράγματι, το μπαλέτο είναι ένας χορός που απαιτεί πειθαρχία και προσήλωση και είναι δύσκολο να ενταχθεί ένα παιδί μικρής ηλικίας στη φιλοσοφία του. Παρ’ όλα αυτά, η γνωριμία με το μπαλέτο και η πρώτη επαφή με αυτό είναι καλό να πραγματοποιηθεί στο στάδιο της προσχολικής ηλικίας. Με τον τρόπο αυτό, το παιδί εντάσσεται πιο ομαλά στην εκπαίδευση του κλασικού χορού μαθαίνοντας κάποιες από τις βασικές του αρχές (π.χ στάση σώματος, θέσεις χεριών και ποδιών). Ολοκληρώνοντας αυτή την προπαρασκευαστική φάση, τα παιδιά είναι έτοιμα από την ηλικία των 7 ετών κι έπειτα να μεταβούν στην καθαρή διδασκαλία του κλασικού χορού.

Τι μαθαίνει όμως ένα παιδί ηλικίας 3 ή 4 ετών μέσα σε μία τάξη μπαλέτου; Κυρίαρχος στόχος ενός μαθήματος προπαιδείας μπαλέτου είναι να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους. Το ειδικά διαμορφωμένο ασκησιολόγιο εστιάζει στο χτίσιμο της σωστής στάσης του σώματος και την τοποθέτηση της σπονδυλικής στήλης. Επιπλέον, ο ελεγχόμενος χειρισμός των άκρων και ο αρμονικός συντονισμός τους είναι δεξιότητες οι οποίες επίσης καλλιεργούνται κατά τα πρώτα χρόνια. Ένα ακόμη, σημαντικό μέρος του μαθήματος μπαλέτου για παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι η ανάπτυξη της μουσικοκινητικής αίσθησης και η καλλιέργεια του ρυθμού. Με βάση τη μουσική και τον ρυθμό, τα παιδιά μαθαίνουν να τοποθετούν το σώμα τους στο χώρο αλλά και να κινούνται σε αυτό σε σχέση με τους άλλους. Βασικά λειτουργικά στοιχεία αποτελούν η πλούσια χρήση εικόνων και το παιχνίδι, δημιουργώντας έτσι ένα ευχάριστο και προσιτό προς τα παιδιά περιβάλλον έξω από το πλαίσιο της στείρας μάθησης.

Με το τέλος αυτής της φάσης, από την ηλικία των 7 ετών κι έπειτα μπορεί να ξεκινήσει η διδασκαλία του κλασικού χορού, ακολουθώντας το κατοχυρωμένο από το κάθε σύστημα χορού βηματολόγιο. Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στα τμήματα προπαιδείας και στις πρώτες τάξεις του μπαλέτου γίνεται τόσο για λόγους σωματικής ανάπτυξης όσο και γνωστικής. Μετά την ηλικία των 7 ετών τα οστά πλέον είναι  σχηματισμένα και οι μύες δυνατοί ώστε να υποστηρίξουν το σώμα στις απαιτητικές θέσεις του μπαλέτου. Επιπλέον, η συγκέντρωση των παιδιών είναι περισσότερο ανεπτυγμένη και είναι πιο έτοιμα να πειθαρχηθούν και να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία του κλασικού χορού.

Τέλος μπορούμε να πούμε πως το μπαλέτο είναι κάτι παραπάνω από μία σωματική δραστηριότητα. Αποτελεί μία μορφή τέχνης που βοηθά το παιδί να εκφραστεί, να εκτονωθεί και να κοινωνικοποιηθεί με τον δημιουργικότερο τρόπο.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί το μπαλέτο;

Σχολή Xορού Indancestrial