Προσφορά για το μήνα Ιούνιο!

 Προσφορά από το μαγαζάκι των σχολών για το μήνα Ιούνιο!
Indancestrial T-Shirt στα 6€!!

Προσφορά για το μήνα Ιούνιο!

Σχολή Xορού Indancestrial