Στις Σχολές Χορού Indancestrial, ο χορός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και μοναδικός τρόπος έκφρασης.

Βασικός μας στόχος είναι να εμπνέουμε στους μαθητές μας, την αγάπη για τον χορό και την τέχνη αλλά και να συμβάλλουμε στην καλλιέργεια της καλλιτεχνικής παιδείας.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε στα παιδιά της έκτης δημοτικού να σκεφτούν την εισαγωγή τους σε καλλιτεχνικό σχολείο.

Τι είναι το καλλιτεχνικό σχολείο;

Είναι σχολείο δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης.

Σε αυτό διδάσκονται όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται και στα υπόλοιπα σχολεία.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις καλές τέχνες.

Έχει τρεις κατευθύνσεις: 1. Εικαστικές Τέχνες, 2. Θέατρο – Κινηματογράφος, 3. Χορός (κλασσικός και σύγχρονος).

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου διενεργούνται συνήθως το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους.

Στις σχολές χορού Indancestrial μπορούν οι μαθητές να κάνουν την προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στο Καλλιτεχνικό Σχολείο στο τμήμα του χορού, προγραμματίζοντας ιδιαίτερα μαθήματα ειδικά διαμορφωμένα στις ανάγκες των εξετάσεων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στις γραμματείες των Σχολών.

Στις Σχολές Χορού Indancestrial, ο χορός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και μοναδικός τρόπος έκφρασης.

Σχολή Xορού Indancestrial