Σχολές χορού αναγνωρισμένες από το υπουργείο πολιτισμού και τις περιφέρειες

«Το παιδί μου θέλει να μάθει χορό, να πηγαίνει και να περνάει καλά! Έχω δει μια σχολή χορού στη γειτονιά, είναι κοντά στο σπίτι, θα μπορεί να πηγαίνει και μόνο του. Θα περάσω να ρωτήσω για το πρόγραμμα και τις τιμές.»

Ίσως αυτές να είναι οι πρώτες σκέψεις κάποιου γονέα όταν το παιδί του εκφράζει την επιθυμία να μάθει να χορεύει. Μια επιθυμία που έχει την προοπτική να γίνει μέρος της καθημερινότητας του ίδιου του παιδιού και κατ’ επέκταση ολόκληρης της οικογένειας. Είναι όμως επαρκή τα παραπάνω κριτήρια για να γίνει η επιλογή της σχολής χορού, στα πλαίσια της οποίας το παιδί θα κοινωνικοποιηθεί, θα μάθει και θα μοιραστεί; Ή μήπως υπάρχει κάποιο κριτήριο, πέρα από την εγγύτητα, τις τιμές και το πρόγραμμα μιας σχολής χορού, που θα βοηθήσει περισσότερο το γονιό να επιλέξει το καλύτερο για το παιδί του;

Ακούμε συχνά για σχολές χορού αναγνωρισμένες από το κράτος. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Βάσει νομοθεσίας, όπως ορίζει ο Ν. 1158/81, σε συνδυασμό με τα Π.Δ. 457/83, Π.Δ. 372/83 και τον Ν. 1348/83, μόνο οι νόμιμες και αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές χορού μπορούν να διδάσκουν μπαλέτο, σύγχρονο, ρυθμική-μουσικοκινητική αγωγή, ελληνικούς και ξένους λαϊκούς χορούς (κάρακτερ), κ.λπ.. Για να είναι αναγνωρισμένη μια σχολή χορού πρέπει να λάβει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟΤ.) και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού των κατά τόπους Περιφερειών, μετά από αυστηρό έλεγχο. Η άδεια αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις (κτιριολογικές, οργανωτικές και προσόντα ιδρυτή) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες.

Πέρα από την καθαρά νομική πλευρά του θέματος, η σπουδαιότητα της οποίας μπορεί να μην γίνεται εντελώς κατανοητή από κάποιον γονιό, που θέλει να απασχολείται δημιουργικά το παιδί του, υπάρχουν κι άλλες προεκτάσεις.

Ο χορός απαιτεί συστηματική εξάσκηση του σώματος με τρόπο ακριβή που προκύπτει από ασκήσεις μελετημένες και σχεδιασμένες έτσι, ώστε να διδάξουν στο παιδί και να το προφυλάξουν από τραυματισμούς. Η επιλογή τόσο του δασκάλου όσο και του χώρου που πληροί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, προφυλάσσουν το παιδί από τραυματισμούς και εξασφαλίζουν την καλή ανάπτυξή του, όσο βρίσκεται στη σχολή. Γι’ αυτούς τους λόγους βάσει νόμου κανένας φορέας (γυμναστήρια, σύλλογοι, κέντρα χορού, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, studios κ.λπ.) δεν δικαιούται να αναπτύσσει παρόμοια δραστηριότητα, χωρίς τη σχετική άδεια.

Κάθε αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή χορού έχει στην κατοχή της το αντίστοιχο πιστοποιητικό που διασφαλίζει ότι πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν, κάθε γονιός να μην αμελεί το κριτήριο αυτό στην επιλογή της σχολής χορού, όπου το παιδί του θα περάσει αρκετό από τον ελεύθερο του χρόνο και πολύ πιθανόν να επηρεάσει τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, χαράσσοντας έτσι το μέλλον του.

«Διαλέγω μια αναγνωρισμένη σχολή χορού διότι σέβομαι τον εαυτό μου και το παιδί μου. Επιλέγω να βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον και να εξελίσσεται κοντά σε ανθρώπους με γνώση κι επαγγελματική κατάρτιση. Το παιδί μου θα μάθει χορό, αφού το κάνουμε ας το κάνουμε σωστά!»

Σχολές χορού αναγνωρισμένες από το υπουργείο πολιτισμού και τις περιφέρειες

Σχολή Xορού Indancestrial