Τμήματα

Παιδί και Χορός

Σχολή Xορού Indancestrial

Μπαλέτο

Σχολή Xορού Indancestrial

Σύγχρονος Χορός

Σχολή Xορού Indancestrial

Hip Hop

Σχολή Xορού Indancestrial

Break Dance

Σχολή Xορού Indancestrial

Ballet Fitness

Σχολή Xορού Indancestrial

Latin

Σχολή Xορού Indancestrial

Kpop

Σχολή Xορού Indancestrial

Online μαθήματα

Σχολή Xορού Indancestrial