Διαγωνισμοί

2022

Σχολή Xορού Indancestrial

2020

Σχολή Xορού Indancestrial

2019

Σχολή Xορού Indancestrial

2018

Σχολή Xορού Indancestrial

2017

Σχολή Xορού Indancestrial

2016

Σχολή Xορού Indancestrial

2015

Σχολή Xορού Indancestrial

2014

Σχολή Xορού Indancestrial

2013

Σχολή Xορού Indancestrial