Τρόποι επικοινωνίας με τις Σχολές Χορού Indancestrial

Μπορείτε να επικοικωνωνείτε με τις Σχολές Χορού Indancestrial μέσω των social media, είτε στο facebook, είτε στο instagram αλλά και μέσω e-mail στο info@indancestrial.gr. Ακόμη μπορείτε να πληροφορείστε για τον τρόπο λειτουργίας των σχολών και μέσω του λογαριασμού μας στο youtube. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι διαθέσιμες σε περιόδους λειτουργίας των σχολών για πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

Find us!

2017-2018