Τμήματα Break Dance

Στις Σχολές λειτουργούν τμήματα Break Dance τα οποία απευθύνονται σε παιδιά από 5 ετών και άνω. Παράλληλα τα παιδιά μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες Break Dance.


Σχολή Εύοσμος** Παρασκευή 5.30-7.30 και 7.30-9.30
Σχολή Β. Όλγας ** Δευτέρα και Τετάρτη 6.30-8.10

2018-2019