Διακρίσεις

Indancestrial Dance School

Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασσικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασσικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασσικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασσικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασσικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Κλασσικός Χορός
Veria Dance Competition- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition- Σύγχρονος Χορός
B.O.T.Y 2018- 4η Θέση-Break Dance
B.O.T.Y 2018- 4η Θέση-Break Dance
B.O.T.Y 2018- 4η Θέση-Break Dance
B.O.T.Y 2018- 4η Θέση-Break Dance
B.O.T.Y 2018- 4η Θέση-Break Dance
B.O.T.Y 2018- 4η Θέση-Break Dance
B.O.T.Y 2018- 4η Θέση-Break Dance
B.O.T.Y 2018- 4η Θέση-Break Dance
B.O.T.Y 2018- Break Dance
B.O.T.Y 2018- Break Dance
B.O.T.Y 2018- Break Dance
B.O.T.Y 2018- Break Dance
B.O.T.Y 2018- Break Dance
B.O.T.Y 2018- Break Dance
TDF 2018 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος Χορός & Veria Dance Competition 2018- 4ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
TDF 2018 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος Χορός & Veria Dance Competition 2018- 4ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
TDF 2018 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος Χορός & Veria Dance Competition 2018- 4ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
TDF 2018 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος Χορός & Veria Dance Competition 2018- 4ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 4ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 4ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
TDF 2018 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος Χορός
TDF 2018 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018-3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018-3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018-3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018-3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018-3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018-3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- 3ο βραβείο- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Διακρίσεις
Διακρίσεις
Veria Dance Competition 2018 - 4ο βραβείο- Κλασικός Χορός
Veria Dance Competition 2018 - 4ο βραβείο- Κλασικός Χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2018 - 4ο βραβείο- Κλασικός Χορός
Veria Dance Competition 2018 - 4ο βραβείο- Κλασικός Χορός
Veria Dance Competition 2018- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2018- Σύγχρονος Χορός
Veria Dance Competition 2017 - 3o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 3o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 3o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 3o βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF 2017 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF 2017 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition 2017 - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition 2017 - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition 2017 - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition 2017 - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition 2017 - Κλασσικός χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF 2017 - 2ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF 2017 - 2ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - Σύγχρονος χορός
TDF 2017 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF 2017 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF 2017 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
TDF 2017 - 1ο βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορόςς
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορόςς
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Veria Dance Competition 2017 - 4o βραβείο - Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Διακρίσεις
Διακρίσεις
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ δημιουργείν 2014-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Livorno in Danza-2o βραβείο-Σύγχρονος χορός
Livorno in Danza-2o βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-4ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-4ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2013-3ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ δημιουργείν 2014-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ δημιουργείν 2014-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-2ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2014-2ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ Δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ Δημιουργείν 2016-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
1ο Πρωτάθλημα Σύγχρονου & Μοντέρνου Χορού-1ο Βραβείο- Σύγχρονος χορός
1ο Πρωτάθλημα Σύγχρονου & Μοντέρνου Χορού-1ο Βραβείο- Σύγχρονος χορός
1ο Πρωτάθλημα Σύγχρονου & Μοντέρνου Χορού-1ο Βραβείο- Σύγχρονος χορός
1ο Πρωτάθλημα Σύγχρονου & Μοντέρνου Χορού-1ο Βραβείο- Σύγχρονος χορός
Livorno in Danza-2o βραβείο-Σύγχρονος χορός
Livorno in Danza-2o βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-1ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-2ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-2ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-3ο βραβείο-Σύγχρονος χορός
Ευ δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός
Ευ δημιουργείν 2015-4ο βραβείο-Κλασσικός χορός