Θεατρική Αγωγή

Διδάσκει: Έλενα Μουδίρη Χασιώτου, Δήμητρα Τσισμαλίδου

Το μάθημα της θεατρικής αγωγής απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Μέσα από το θέατρο ερχόμαστε πιο κοντά με τον εαυτό μας, το σώμα μας και τον αυθορμητισμό μας και οι συμμετέχοντες εντάσσονται αρμονικά μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, μέσα στην “ομάδα”.

Στόχοι του μαθήματος είναι η απελευθέρωση της φωνής, μέσω της εκφοράς του λόγου, η διεύρυνση της θεατρικής αντίληψης, η διερεύνηση της σημασίας του ρόλου στο παιχνίδι. Με εργαλεία τη φωνή, το σώμα, το ρυθμό και το λόγο αναζητούμε την θεατρική ερμηνεία ενός ρόλου ως μέλος του συνόλου αλλά και ως μονάδα.

Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει:
    • Θεατρικές ασκήσεις – Ορθοφωνία – Παιχνίδι με τη φωνή και τον ρυθμό.
    • Αυτοσχεδιασμούς με στόχο να ενεργοποιηθούν όλα τα εκφραστικά μέσα.
    • Παιχνίδι, κατά κύριο λόγο, το οποίο σημαίνει χαλάρωση, διασκέδαση αλλά και συνέπεια στους κανόνες του.

Ας παίξουμε, λοιπόν!

Indancestrial Dance School