Παραστάσεις

Παράσταση 2013 "Disney stories"

Σχολή Xορού Indancestrial

Παράσταση 2012 "The wall"

Σχολή Xορού Indancestrial